Houkaná

Z Táborové hry
Přejít na: navigace, hledání

Alternativní názvy

Hutututu, Hu-tu-tu-tu

Doporučený věk

1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Dospělí

Počet dětí

4 - 50

Doba trvání

15 - 60 min

Typ hry

Běhací, Kontaktní

Počet organizátorů

1 rozhodčí

Umístění

Louka, nebo jiná rovná plocha bez nerovného, nebo tvrdého povrchu

Vybavení

Nutné

Lano, nebo něco na vyznačení hřiště

Doporučené

Cíl hry

Chytit všechny protihráče

Popis hry

Nejprve se připraví hřiště - lany, nebo jinak, se vyznačí středová čára a strany hřiště. Zadní strana není nutná. Šířka záleží na počtu a zdatnosti hráčů, pro 10+10 hráčů cca 6 m.

Hráči se rozdělí na dvě zhruba stejně velká a zdatná družstva a každé si stoupne na jednu stranu hrací plochy, vybere se, které družstvo začne (například pomocí Kámen-nůžky-papír a hra se odstartuje.

Ze začínajícího družstva vyběhne jeden hráč do soupeřovy poloviny. Podmínkou je, že před opuštěním své poloviny musí začít začít dělat zvuk "Hu-tu-tu-tu.." a to tak dlouho, dokud je na soupeřově polovině. Dokud se nevrátí, musí pokračovat s vydáváním zvuku a snaží se dotknout co nejvíce hráčů protivníka. Ti se snaží dotyku vyhnout, nebo naopak soupeřova hráče chytit, aby se nestihl vrátit zpět na svou polovinu. Mohou nastat následující možnosti:

  • Hráč proběhne soupeřovým územím, nikoho se nedotkne, ale stihne se vrátit na svoji polovinu, než mu dojde dech. V tom případě se nic neděje a pokračuje protivník.
  • Hráč proběhne soupeřovým územím a dotkne se jednoho, nebo více protihráčů. V tom případě se protihráči stávají součástí družstva vybíhajícího hráče. Pozor, druhé družstvo může ihned vyslat dalšího hráče!
  • Hráčovi dojde na soupeřově území dech - buď se nestihne vrátit (běžné zejména u malých dětí), nebo ho protihráči chytí. V tom případě se stává členem soupeřova družstva.

Ve hře je vždy v jednu chvíli jen jeden hráč, který chytá soupeře. Pokud to někdo splete, tedy vyběhne z družstva, které není na řadě, nebo vyběhnou dva hráči zároveň, trestem je obvykle přesun do druhého týmu. Protože je hra často poměrně nepřehledná, nejasné situace rozhoduje rozhodčí.

Modifikace

  • Hráči nedělají "hu-tu-tu-tu...", ale jen "húúúú...", je tak někdy lépe poznat, kdy jim dojde dech. Děti ale obvykle baví více varianta s "hu-tu-tu".

Tipy

  • Hráči by měli mít oblečení, které se může roztrhat.
  • Je dobré rozdělit na začátku nejsilnější hráče rovnoměrně pro delší hru.
  • Hra není pro každého. Velcí hráči, kteří se příliš zaberou do hry, mohou v zápalu hry ohrozit malé děti. S rozumnými hráči se ale dá hra hrát i s velkými věkovými rozdíly.,